1 - Jakubowscy z Żytna

Pedigree map of Ewa Wiśniewska


2 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Ewa Wiśniewska, Eugeniusz Wiśniewski, Helena Jakubowska, Katarzyna Rzeszot, Wiktoria Kaczorowska, Wojciech Rzeszot, Aniela Szra....