1 - Jakubowscy z Żytna

Witam !


Strona prezentuje genealogię rodziny Jakubowskich, pochodzących z okolic Żytna (Mała Wieś, Rędziny), których zdecydowana większość zamieszkuje obecnie Częstochowę. Rodziny spokrewnione pochodzą z Janowa i okolic, Cykarzewa, Skarżyska-Kamiennej i wielu innych pomniejszych miejscowości. Jednak nie wszystkie osoby są odnalezione a ich losy wyjaśnione - tak więc jeśli nie ma tu Ciebie to nie oznacza to, że nie mamy wspólnych przodków. Warto sprawdzić !

News
Odszedł Stanisław Jakubowski
August 17, 2010 - 12:29:34 p.m.

Znów smutna wiadomość - w środę 4 sierpnia zmarł w wieku 85 lat Stanisław Jakubowski, brat mojego dziadka, najstarsza osoba z mojej gałęzi Jakubowskich.

Odszedł Wiesław Jakubowski
June 20, 2010 - 12:26:43 p.m.

Dnia 16 czerwca po przegranej walce z chorobą odszedł od nas w wieku lat 75 mój Tata, Wiesław Jakubowski.

Zdjęcia do rozpoznania
December 8, 2009 - 1:24:35 p.m.

Kilka zdjęć znalezionych w domu. Na pierwszym (ze sztandarem) trzeci od prawej to Tadeusz Jakubowski, lecz nie wiem, gdzie i kiedy było zrobione. Drugie to zdjęcie robotników przymusowych tuż przed powrotem z Niemiec. Podobno jest na nim Tadeusz Jakubowski z synem Wiesławem (mój dziadek i ojciec). O trzecim nie wiem nic ...

 

Mapa gminy Żytno
December 8, 2009 - 1:07:31 p.m.

Poniżej stworzona przeze mnie mapa gminy Żytno z zaznaczonymi miejscami związanymi z Jakubowskimi. Proszę i opinię, sugestie, propozycje zmian.Wyświetl większą mapę

Geneza nazwiska Jakubowski
December 8, 2009 - 12:59:13 p.m.

Na początku marca postanowiłem odwiedzić miejscowość Jakubowice - domniemane miejsce pochodzenia naszego nazwiska. Jakubowice okazały się malutką miejscowością, zbyt małą chyba aby być źródłem pochodzenia nazwiska. Poniżej podaję bardziej "naukowe" źródło, dostępne dzięki uprzejmości pani dr Aliny Naruszewicz-Duchlińskiej:

Nazwisko pochodzące od nazwy miejscowej Jakubowo, Jakubów, Jakubowice lub od imienia pochodzenia hebrajskiego Jakub, znaczącego pierwotnie ‘którego Bóg ochrania, wspiera’ (zob. Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 2 Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego, opr. M. Malec, s. 57). K. Rymut podaje, iż tę nazwę osobową odnotowano na terenie Polski już w 1393 roku (zob. Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. I A-K, Kraków 1999, s. 107). Por. też jakubówka 1. wylew rzek i ulewne deszcze w lipcu ok. św. Jakuba, 2. odmiana rośliny: grusza zwyczajna (zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 131). To nazwisko odnotowuje w swej pracy M. Jaracz (Nazwiska mieszkańców Kalisza od XVI do XVIII wieku, Bydgoszcz 2001, s. 96): Simon Jakubowski debet at Hospitale 1567, Tutoria Jakubowska ex offici consulari Famatae Annae Famati olim Simonis Jakubowski Civio Cal. 1567, Agnes Jakubowska, ad Instantiam famati Gregorij Jakubowski 1780, JAcobus Jakubowski de vrbe Libavia in Ducatu Curlandia ordinus Miles Borussicus 1794. Wymieniają je także Z. Abramowicz, L. Citko, L. Dacewicz w Słowniku historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV-XVII w.),t. I A-O, Białystok 1997, s. 128): Jakubowskii zemiane 1528, ślachetny Jakub Jakubowski 1580, Aleksander Jakubowski 1640-1641, pachołek Jakubowski, Jacko Jakubowski, młodzieniec, pan Jendrzei Jakubowski wdowiec, pan Thomasz Jakubowski, Woyciech Jakubowski Burgrabia Grodzki Mielnicki 1698, M. Magda-Czekaj w pracy Historyczne nazwiska ludności Olesna na Śląsku Opolskim, (Kraków 2003, s. 55): Jakubowski 1733, L. Dacewicz w Antroponimii Białegostoku w XVII-XVIII wieku (Białystok 2001, s. 136): Antonius Jakubowski Administratoris 1752, E. Rudnicka-Fira (Antroponimia Krakowa od XVI do XVIII wieku. Proces kształtowania się nazwiska, Katowice 2004, s. 297): Gaspar Jakubowski 1775, Joannes Jacubowsky 1597, Dominicus Jacubowski 1754.

1 - Jakubowscy z Żytna
On this day
No events for living individuals exist for today.